Regionaal Programma Wet Educatie Beroepsonderwijs 2018-2020
3 januari 2018
Rijk onderwijs
3 januari 2018

Diversiteit

  •     WSTAV wil toe naar een multiculturele stad waar er wederzijds begrip is voor elkaar;
  •     WSTAV wil een samenleving waarbij discriminatie en racisme tot het verleden behoren;
  •     WSTAV wil emancipatie van achtergestelde groepen;
  •     WSTAV wil een meer nadrukkelijke afspiegeling van de bevolking in publieke diensten;
  •     WSTAV wil dat er meer multiculturele feesten en evenementen georganiseerd worden in Almere.

1 Comment

  1. Gerrit Spilt schreef:

    U pleit voor een multiculturele samenleving. Ik ben benieuwd hoe u die samenleving over pakweg 20 jaar dan ziet. Zijn er nog steeds dezelfde groepen die vooral met elkaar omgaan of is er geleidelijke een gezamenlijke cultuur ontstaan? Volgens mij kun je alleen in het laatste geval spreken van een samenleving echter is die dan niet multicultureel meer (tenzij zich nieuwe groepen hebben gemeld).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *