Hoe Veilig is het openbaar vervoer in Almere.

Veiligheid
3 januari 2018
Vijf nieuwe partijen willen in gemeenteraad
7 januari 2018

Hoe Veilig is het openbaar vervoer in Almere.

De afgelopen jaren komt het busvervoer in Almere steeds vaker in een negatie daglicht te staan.
Er zijn problemen met jeugd die de bussen belagen.
Aantal malen zijn buschauffeurs beroofd geweest tijdens hun diensttijd.
Buschauffeurs legden spontaan het werk neer om aandacht te vragen over de gang van zaken.
De gemeente Almere gaat tijdelijk buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten op de stadsbussen in Almere om de veiligheid te vergroten?

Is dit de Almere die we willen hebben, waar niet veilig met het openbaar vervoer gereisd kan worden!
Zijn de maatregels die nu worden genomen wel afdoende?
Zijn de oorzaken goed in kaart gebracht van de diverse problemen die spellen rondom het openbaar vervoer in Almere?

Wat is het onderbuikgevoel en voel u zicht wel gehoord?
WSTAV wil samen met en namens u werken aan een veilig openbaar vervoer.

Vinaida Sno

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *