Diversiteit

Diversiteit

  • WSTAV wil toe naar een multiculturele stad waar er wederzijds begrip is voor elkaar;
  • WSTAV wil een samenleving waarbij discriminatie en racisme tot het verleden behoren;
  • WSTAV wil emancipatie van achtergestelde groepen;
  • WSTAV wil een meer nadrukkelijke afspiegeling van de bevolking in publieke diensten;
  • WSTAV wil dat er meer multiculturele feesten en evenementen georganiseerd worden in Almere.

Wstav staat dicht bij mensen