Eerlijk wonen en verblijven

Eerlijk wonen en verblijven

  • WSTAV wil dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen;
  • WSTAV wil dat het 'scheefwonen' aangepakt wordt;
  • WSTAV wil geen lotingen meer voor huurwoningen, maar op basis van inschrijfduur en inkomen;
  • WSTAV wil dat huurwoningen beter worden onderhouden;
  • WSTAV wil dat toewijzingen van WMO woningen beter en eerlijk toegewezen worden;
  • WSTAV wil actief beleid voeren om leegstand in Almere tegen te gaan;
  • WSTAV wil expats en studenten een gedeelde woning geven in ruil voor maatschappelijke inzet.

Wstav staat dicht bij mensen