Jongerenwerk en welzijn

Jongerenwerk en welzijn

  • WSTAV wil dat jong en oud zich beter vermaken in de stad;
  • WSTAV wil meer evenementen en festiviteiten naar de stad halen;
  • WSTAV wil sporten voor iedereen mogelijk maken ongeacht de dikte van de portemonnee;
  • WSTAV wil ouders bewust maken en informatie geven om gebruik te maken van sportsubsidies;
  • WSTAV wil de recreatiemogelijkheden, zoals dagbestedingen en ontmoetingsruimten, verruimen;
  • WSTAV wil meer speeltoestellen voor kinderen aanleggen en het onderhoud verbeteren in samenspraak met de buurtbewoners;
  • WSTAV wil dat er meer aandacht komt voor suïcidaal gedrag onder jongeren.

Wstav staat dicht bij mensen