Marvin Forst

Lijsttrekker

‘Als techneut heb ik geleerd om van enige afstand naar een vraagstuk of probleem te kijken, met een zogenaamde helicopterview. Dit stelt me in staat om de verschillende invloeden op dit probleem te herkennen. Door vervolgens ook naar de onderlinge samenhang te kijken kom ik meestal tot een solide oplossing. Mijns inziens werkt dit ook zo in een samenleving. Een vraagstuk of een probleem dat op zichzelf lijkt te staan hangt meestal samen met een heleboel andere factoren.’
marvin1

Beeld en Geluid gelijk


Eén van de redenen waarom ik WSTAV Almere heb opgericht is omdat ik merk dat ‘beeld en geluid’ in het politieke landschap niet synchroon lopen. Wanneer we naar een film kijken waarbij het beeld en geluid niet gelijk lopen, dan heeft iedereen, ongeacht leeftijd, dit meteen in de gaten. Ik zie dit ongelijke ook terug in de politiek. Een veel gehoord ‘geluid’ in de politieke arena is; ‘er is plek voor iedere Almeerder in de stad’. Maar in ons dagelijks leven.. Lees meer

Onze jeugd bepaalt de toekomst.


Ik stel me zo voor: het is het jaar 2040. Onze kinderen van nu, de volwassenen van later. Wat willen we als ouders nu anno 2018, meegeven aan onze kinderen om zo onze samenleving toekomstbestendig te maken? Wat we nu, meegeven aan waarden, normen, handvaten en voorbeelden zal van grote invloed zijn op hoe onze samenleving er tegen die tijd uit zal zien. Ik denk dat investeren in onze jeugd op termijn verzilverd zal worden. Dit geldt niet alleen voor..Lees meer

Iemand vroeg mij eens:


Wat zal de ‘de gewone Almeerder’ ervan merken als WSTAV-er’s in de raad komen? Ten eerste weet ik niet wat een ‘gewone Almeerder’ is, wat verstaat men onder ‘gewoon’? Ik ben de mening toegedaan dat we als mensen heel veel overeenkomsten hebben, maar als mensen hebben we minstens zoveel unieke kenmerken. Dat is wat ons mens maakt. Ten tweede, het is broodnodig dat de..Lees meer Verkiezingsfilmpje WSTAV - Marvin Forst

Marvin Forst


Wstav staat dicht bij mensen