Milieu en duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid

  • WSTAV wil meer aandacht voor de leefomgeving;
  • WSTAV wil meer duurzame ondernemers naar de stad trekken;
  • WSTAV wil dat er door de gemeente meer duurzaam aanbesteed wordt;
  • WSTAV wil duurzaam bouwen stimuleren;
  • WSTAV wil een schone stad, illegaal dumpen van zwerfvuil zwaar beboeten;
  • WSTAV wil meer aandacht voor schone energie;
  • WSTAV wil dat alle straatverlichting na verloop van tijd energiezuinig is.

Wstav staat dicht bij mensen