Politiek en inwoners Almere

Politiek en inwoners Almere

  • WSTAV wil per wijk een ambassadeur die namens de bewoners contact onderhoud met de gemeentebestuurders;
  • WSTAV wil in iedere buurt voorzieningen en spreekuren voor de Almeerder;
  • WSTAV wil de afstand tussen burger en politiek wegnemen;
  • WSTAV wil dat de burger vaker de mogelijkheid krijgt om het beleid van de gemeente te toetsen, in plaats van 1 keer per 4 jaar;
  • WSTAV wil de debatcultuur in de stad versterken, dus met de Almeerder praten in plaats van over de Almeerder praten.
  • WSTAV wil dat de burger beter weet waar zijn/haar belastinggeld aan besteed wordt;

Wstav staat dicht bij mensen