Rijk onderwijs

Rijk onderwijs

 • WSTAV wil onderwijs op maat voor iedereen;
 • WSTAV wil dat scholen met het stempel 'zwak' tot het verleden behoren;
 • WSTAV wil de schooluitval terugdringen;
 • WSTAV wil dat de vakken Maatschappijleer en Geschiedenis samengevoegd en verplicht worden, ook in de bovenbouw VO;
 • WSTAV wil dat er onderwijs gegeven worden over het ontstaan van wereldoorlogen en de opkomst van nazisme in het kader van historisch besef;
 • WSTAV wil dat er onderwijs komt over het slavernijverleden en het VOC-tijdperk in het kader van historisch besef;
 • WSTAV wil leer-werktrajecten opstarten om langdurig werklozen om te scholen om voor de klas te staan;
 • WSTAV wil een verkort programma voor de huidige leerkracht hoe om te gaan met de diverse culturele achtergronden van leerlingen en studenten;
 • WSTAV wil dat op scholen meer aandacht komt voor diversiteit in de samenleving en de samenstelling van de klassen;
 • WSTAV wil ouders meer handvaten aanreiken om de schoolprestaties van kinderen te volgen;
 • WSTAV wil dat in iedere buurt huiswerkbegeleiding komt voor kinderen die dat nodig hebben, bij voorkeur gratis;
 • WSTAV wil meer leer-werktrajecten voor jongeren en 'drop-outs'.
 • WSTAV wil een tegemoetkoming voor gezinnen die het aanschaffen van schoolboeken niet kunnen betalen.

Wstav staat dicht bij mensen