Sociaal voor elkaar

Sociaal voor elkaar

  • WSTAV wil dat alleenstaande ouders meer ondersteuning krijgen bij opvoeding van zijn/haar minderjarige(n);
  • WSTAV wil meer aandacht schenken aan nazorg voor mensen die in de schuldhulpverlening-traject zaten;
  • WSTAV wil dat Almere Voedselloket-vrij is;
  • WSTAV wil dat er een stadspas komt voor kinderen van minima;
  • WSTAV wil dat iedereen meetelt, ook verstandelijk en/of psychisch gehandicapten;
  • WSTAV wil dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden waar nodig en mogelijk;
  • WSTAV wil dat er meer voorzieningen komen voor zwervers of mensen die uit huis geplaatst worden;
  • WSTAV wil dat eenoudergezinnen ondersteuning krijgen in de opvoeding van minderjarigen;
  • WSTAV wil dat er een onafhankelijke geschillencommissie komt die ook toeziet op de relatie burger en schuldhulpverlenende instantie;
  • WSTAV wil informatiepunten en steunpunten voor alleenstaande vaders en moeders per wijk.

Wstav staat dicht bij mensen