Veiligheid

Veiligheid

  • WSTAV wil meer camera's plaatsen in Almere om snelle opsporing mogelijk te maken;
  • WSTAV wil dat het voor de Almeerder ook mogelijk is om persoonlijke aangifte te kunnen doen op wijkniveau, dus zowel telefonisch als fysiek;
  • WSTAV wil dat een meerderjarige dader bij vernieling voor de volledige kosten opdraait;
  • WSTAV wil dat de ouder of verzorger van een minderjarige dader voor de volledige kosten opdraait bij vernieling.
  • WSTAV wil dat er strenger toezicht komt op etnisch profileren, onderscheid maken op grond van uiterlijke kenmerken zoals afkomst en/of huidskleur;
  • WSTAV wil dat er scholing komt voor ambtenaren om bewustzijn bij te brengen in het werk wanneer men temaken krijgt met andere culturen;
  • WSTAV wil dat er naast het bestaande meldpunt voor discriminatie ook een meldpunt komt voor 'etnisch profileren'.

Wstav staat dicht bij mensen